Novice

9. decembra 2020 je potekalo «Kick-off» srečanje. Zaradi pandemije, ki jo je povzročil COVID, so ga morali izvesti virtualno.
Cilji: Izvedba projekta, osredotočena na vidike upravljanja, predstavitev dejavnosti, priročnika upravljanja, načrta kakovosti in načrta diseminacije, ki so bili potrjeni na omenjenem sestanku. Predvidena je bila tudi izvedba intelektualnih produktov. Poleg načrtovanja programiranja in oblikovanja spletne strani so bili dogovorjeni časovni načrt projekta ter dejavnosti komuniciranja in razširjanja. Nazadnje je bil načrtovan tečaj o ključnih konceptih krožnega gospodarstva, vzpostavitev delovne skupine za njegovo organizacijo, pripravo programa in določitev kriterijev za izbor udeležencev.

TEČAJ O KLJUČNIH POJMIH KROŽNEGA GOSPODARSTVA

11. februarja 2021 je potekalo predavanje Ključni koncepti krožnega gospodarstva. Zaradi omejitev, ki jih je povzročila pandemija, je moral tako kot Kick-off potekati na spletu.
Tečaj o ključnih konceptih krožnega gospodarstva (online): Ta aktivnost je bila namenjena različnim strokovnjakom za trajnost iz partnerskih organizacij. Bili so ključni ljudje v projektu, saj so sodelovali pri različnih aktivnostih in bili vključeni v razvoj treh intelektualnih produktov. Tečaj je bil izveden na spletu, organiziral ga je UJI v mesecu februarju (po uvodnem srečanju, ki je potekalo decembra), pred začetkom
razvijati intelektualne izdelke. Strokovnjake je izbrala vsaka partnerska organizacija (trije na partnerja, razen UJI, ki je prispeval 6, skupaj 21 udeležencev), v skladu z zahtevami, ki jih je določila delovna skupina, ki je bila oblikovana po začetnem transnacionalnem srečanju, v skladu s Curriculum Europass. model vitae in s kratkim intervjujem.
Glavne zahteve so bile znanje angleškega jezika, pripravljenost sodelovati pri razvoju projekta ter dobro poznavanje krožnega gospodarstva in trajnosti. Cilj dejavnosti je bil ustvariti medsebojno razumevanje med različnimi strokovnjaki o ključnih konceptih, ki se razvijajo skozi projekt. Krožno gospodarstvo in trajnost sta uveljavljena kot ključna koncepta in kako je to mogoče prevesti v praktične ukrepe.
Ti koncepti se nahajajo na meji znanja različnih disciplin, zato je treba že na začetku projekta razjasniti fokus, stopnjo globine, obseg in razmerja med njimi.

  Poteka na spletu, 21. aprila 2021
  Cilji: Na srečanju je bilo predstavljeno stanje intelektualnega produkta O1. «Vodnik za usposabljanje o strategijah upravljanja krožnega gospodarstva za mikropodjetja.» Zadnje naloge omenjenega intelektualnega produkta so bile načrtovane. Načrtovana je bila realizacija intelektualnega produkta O2 »360º spletni multimedijski izobraževalni viri o dobrih praksah in inovativnih načinih za podaljšanje življenjske dobe tekstilnih izdelkov«. Evalvirana in spremljana je bila tudi učna dejavnost, razvita v mesecu februarju 2021. Načrtovane so bile naslednje dejavnosti razširjanja.

  TRETJE TRANSNACIONALNO SREČANJE PROJEKTA

  19. in 20. oktobra 2021 je končno potekalo Tretje transnacionalno srečanje v Sloveniji osebno.
  Cilji so bili: predstavitev intelektualnega produkta O1 partnerjem in njegova ocena s strani vseh udeležencev. Analizirajte poročila o spremljanju. Predstavite stanje intelektualnega izdelka O2 «360º spletni multimedijski viri za usposabljanje o dobrih praksah in inovativnih načinih za podaljšanje uporabne življenjske dobe tekstilnih izdelkov.» Predstavite poročila v zvezi z dejavnostmi razširjanja.

   ČETRTO TRANSNACIONALNO SREČANJE PROJEKTA

   i01. n 2. junija 2022 je končno potekalo četrto transnacionalno srečanje v Nemčiji osebno.
   Cilji so bili: Predstavitev intelektualnega izdelka O2 partnerjem in njegova ocena s strani vseh udeležencev. Načrtovanje realizacije intelektualnega produkta O3 »E-izobraževanje za trenerje krožnega gospodarstva«. Načrtovanje dejavnosti razširjanja.

    PETO MEDNARODNO SREČANJE PROJEKTA

    8. in 9. novembra 2022 je v Lecceju potekalo peto transnacionalno srečanje v Italiji.
    Cilji so bili: Partnerjem predstaviti intelektualni izdelek O2 v vseh partnerskih jezikih. Konfiguracija naslova IO3. Načrtovanje pilotnega tečaja za odrasle trenerje v krožnem gospodarstvu. Predstavitev poročil o spremljanju s strani vsakega partnerja. Načrtujte dejavnosti razširjanja projekta.

     ZAKLJUČNO SREČANJE

     6. in 7. junija 2023 je bil razvit zaključni sestanek projekta v Zaragozi.
     Cilji so bili: Predstaviti intelektualni izdelek O3 partnerjem. Poročilo o rezultatih akcije usposabljanja pilotov. Načrtovanje končnega poročila. Organizacija množičnih dogodkov. Trajnostni načrt projekta. Poročila o akcijah razširjanja partnerjev.

      Scroll hacia arriba
      Facebook
      Twitter
      YouTube