Krožno gospodarstvo v praksi

Krožno gospodarstvo je priložnost za odpravljanje neravnovesij in groženj na trgu dela. Politike krožnega gospodarstva naj bi pripomogle k zmanjšanju vplivov na okolje in hkrati ustvarjale višjo stopnjo zaposlenosti. S prehodom na bolj krožno gospodarstvo naj bi se BDP v EU do leta 2030 povečal za skoraj 0,5 %. Glede na poročilo Cambridge Econometrics, Trinomics in ICF (2018) bo neto povečanje ocenjenih poklicev znašalo približno 700.000.

V prihodnjih letih se bo obseg sektorjev, ki proizvajajo in predelujejo surovine, zmanjšal, medtem ko bodo sektorji ravnanja z odpadki, recikliranja in popravil doživeli dodatno rast.

Če naj bi se izvajalo trajnostno krožno gospodarstvo, je za njegov uspeh ključnega pomena kakovost takšnega dela, izboljšanje te kakovosti pa z izboljšanjem znanja in spretnosti delavcev, vključno z okoljskimi in zdravstvenimi ter varnostnimi znanji in spretnostmi.

Datoteka projekta

Scroll hacia arriba
Facebook
Twitter
YouTube