Naš projekt

Krožno gospodarstvo predstavlja priložnost za odpravo neravnovesij in groženj na trgu dela. Pričakuje se, da bodo politike krožnega gospodarstva pomagale zmanjšati vplive na okolje in hkrati ustvarjale višjo stopnjo zaposlenosti. S prehodom na bolj krožno gospodarstvo naj bi se BDP v EU do leta 2030 povečal za skoraj 0,5 %. Glede na poročilo Cambridge Econometrics, Trinomics in ICF (2018) bo neto povečanje ocenjenih poklicev znašalo približno 700.000.

V prihodnjih letih se bo obseg sektorjev, ki proizvajajo in predelujejo surovine, zmanjšal, medtem ko bodo sektorji ravnanja z odpadki, recikliranja in popravil doživeli dodatno rast.

Zato je cilj projekta CE-IP razviti nove rešitve za usposabljanje, ki lahko pomagajo uskladiti pričakovano širitev zelenih zaposlitvenih možnosti z usposobljenimi delavci in tako spodbuditi prehod na bolj trajnostno gospodarstvo.

Naš projekt bo zagotovil rešitve za usposabljanje v zvezi z obstoječimi delovnimi mesti v sektorju recikliranja ter nove zelene in poštene delovne priložnosti za nizko kvalificirane odrasle, vključno z brezposelnimi mladimi.

Dejavnosti, ki jih je treba razviti, se bodo osredotočile na pridobivanje novih spretnosti in priložnosti za dostop do zelenih in poštenih poklicev, povezanih predvsem s krožnim gospodarstvom v smislu ravnanja z odpadnimi oblačili.

Zato se bo projekt osredotočil na krožno gospodarstvo v tekstilnem sektorju.

Ciljne skupine projekta so:

Samozaposleni, brezposelni in nizkokvalificirani delavci, ki prihajajo iz drugih proizvodnih sektorjev.

Izvajalci sistemov nadaljnjega izobraževanja, ki vodijo tečaje za odrasle, povezane z novimi zaposlitvenimi možnostmi.

Ostali cilji so:

Spodbujanje samozaposlovanja nizko kvalificiranih delavcev, povezanega s temi dejavnostmi.

Oblikovanje novih inovativnih rešitev za usposabljanje, povezanih s priložnostmi v krožnem gospodarstvu.

Združenje, ki bo razvijalo projekt, sestavlja šest organizacij iz petih držav:

Univerza Jaume I v Castellónu kot vodilni partner projekta (Španija).
AEGARE – Združenje galicijskih poslovnežev v Aragoniji in na bregovih reke Ebro (Španija).

Univerza Jaume I v Castellónu kot vodilni partner projekta (Španija).
AEGARE – Združenje galicijskih poslovnežev v Aragoniji in na bregovih reke Ebro (Španija).

Univerza Jaume I v Castellónu kot vodilni partner projekta (Španija).
AEGARE – Združenje galicijskih poslovnežev v Aragoniji in na bregovih reke Ebro (Španija).
Cologne Business School (Nemčija).
Inštitut za socialne inovacije in kohezijo (Grčija).
Razvojna agencija Sotla (Slovenija).
CNIPA Puglia (Italija).

Poleg tega bodo ustvarjeni naslednji intelektualni rezultati:

O1. Vodnik za usposabljanje za strategije upravljanja krožnega gospodarstva za mikropodjetja.
O2. 360º spletni multimedijski viri usposabljanja o dobrih praksah in inovativnih načinih za podaljšanje življenjske dobe tekstilnih izdelkov.
O3. E-učenje za vodje usposabljanja o krožnem gospodarstvu.

V okviru razvoja tega intelektualnega izdelka se bo začel pilotni tečaj za 60 trenerjev, katerega končni rezultat bo, da bo vsak trener oblikoval tečaj usposabljanja za nekvalificirane odrasle.

180 brezposelnih, samozaposlenih in nizkokvalificiranih delavcev bo sodelovalo pri testiranju intelektualnih rezultatov projekta.

Kot rezultat izvajanja projekta se pričakuje:

Razvoj pedagoških veščin izobraževalcev odraslih na področju krožnega gospodarstva.

Inovativne rešitve za usposabljanje na tem področju z uporabo digitalnih tehnologij.

Spodbujanje krožnega gospodarstva z ustvarjanjem mikropodjetij na področju ravnanja z odpadnimi oblačili (tekstilni sektor).

Razvoj in širjenje krožnega gospodarstva kot zaposlitvene priložnosti za nizkokvalificirane odrasle osebe, ki so izključene s trga dela, iz drugih proizvodnih sektorjev.

Scroll hacia arriba
Facebook
Twitter
YouTube